Werkgeheugen in de school

Werkgeheugen in de school

Dit gedeelte gaat over de relatie tussen het werkgeheugen en de schoolresultaten. Hoe beter het werkgeheugen, des te beter de resultaten zullen zijn.

[ more ]

Wordt het een A of een C?

Werkgeheugen is zo belangrijk bij het leren dat het voor een groot deel de resultaten op school bepaalt. In een longitudinale studie over 6 jaar...

In een longitudinale studie over 6 jaar kwam naar voren dat de werkgeheugenscore op 5-jarige leeftijd het niveau van Lezen, Rekenen en Spelling zes jaar later kon voorspellen. Dit betekent dat werkgeheugen zo belangrijk is, dat als u weet wat de werkgeheugenscore van uw kind of leerling  is, u kunt voorspellen hoe hij het later zal gaan doen bij verschillende vakken. Des te beter het werkgeheugen des te groter de kans op betere cijfers op latere leeftijd. 

Reference: Alloway, T.P. & Alloway, R. G. (2010). Investigating the Predictive Roles of Working Memory and IQ in Academic Attainment. Journal of Experimental Child Psychology, 106, 20-29.

Abstract: There is growing evidence for the relationship between working memory and academic attainment. The aim of the current study was to investigate whether working memory is simply a proxy for IQ or whether there is a unique contribution to learning outcomes. The findings indicate that children's working memory skills at 5 years of age were the best predictor of literacy and numeracy 6 years later. IQ, in contrast, accounted for a smaller portion of unique variance to these learning outcomes. The results demonstrate that working memory is not a proxy for IQ but rather represents a dissociable cognitive skill with unique links to academic attainment. Critically, we find that working memory at the start of formal education is a more powerful predictor of subsequent academic success than IQ. This result has important implications for education, particularly with respect to intervention. ARTICLE

[ more ]

Van Kleuterschool tot Middelbare School

Het werkgeheugen bepaalt het leervermogen van alle leeftijden. Meer dan 20 studies vonden dat...

Meer dan 20 studies vonden dat de werkgeheugenscore op jonge leeftijd een krachtige voorspeller van latere schoolresultaten is. Dit betekent dat werkgeheugen een cruciale rol speelt in de schoolcarrière van een kind. Of kinderen nu leren lezen of een profielwerkstuk maken, hun werkgeheugen bepaalt in grote mate hoe goed ze het zullen doen.

Reference: Alloway, T.P., Gathercole, S.E., Adams, A.M., & Willis, C., Eaglen, R., & Lamont, E. (2005). Working Memory and Other Cognitive Skills as Predictors of Progress towards Early Learning Goals at School Entry. British Journal of Developmental Psychology, 23, 417-426.

Abstract: This study investigates whether working memory skills of children are related to teacher ratings of their progress towards learning goals at the time of school entry, at 4 or 5 years of age. A sample of 194 children was tested on measures of working memory, phonological awareness, and non-verbal ability, in addition to the school-based baseline assessments in the areas of reading, writing, mathematics, speaking and listening, and personal and social development. Various aspects of cognitive functioning formed unique associations with baseline assessments; for example complex memory span with rated writing skills, phonological short-term memory with both reading and speaking and listening skills, and sentence repetition scores with both mathematics and personal and social skills. Rated reading skills were also uniquely associated with phonological awareness scores. The findings indicate that the capacity to store and process material over short periods of time, referred to as working memory, and also the awareness of phonological structure, may play a crucial role in key learning areas for children at the beginning of formal education. ARTICLE

[ more ]

1 van de 10

Per 10 kinderen is er minstens 1 kind dat een zeer beperkt werkgeheugen heeft. Psychologen onderzochten meer dan 3000 kinderen...

Psychologen onderzochten meer dan 3000 kinderen en vonden dat 10-15 % van de kinderen op reguliere scholen een beperkt werkgeheugen hebben. De meest voorkomende problemen waar zij mee worstelden waren: moeite met lange instructies, letters overslaan of een woord overslaan en moeite om tegelijkertijd informatie te onthouden en te verwerken. 

Reference : Alloway, T.P., Gathercole, S.E, Kirkwood, H.J., & Elliott, J.E. (2009). The Cognitive and Behavioral Characteristics of Children with Low Working Memory. Child Development, 80, 606-621.

Abstract: This study explored the cognitive and behavioral profiles of children with working memory impairments. In an initial screening of 3,189 five- to eleven-year-olds, 308 were identified as having very low working memory scores. Cognitive skills (IQ, vocabulary, reading, and math), classroom behavior, and self-esteem were assessed. The majority of the children struggled in the learning measures and verbal ability. They also obtained atypically high ratings of cognitive problems/inattentive symptoms and were judged to have short attention spans, high levels of distractibility, problems in monitoring the quality of their work, and difficulties in generating new solutions to problems. These data provide rich new information on the cognitive and behavioral profiles that characterize children with low working memory. ARTICLE

[ more ]

En open allemaal je rekenboek

Leerlingen met een beperkt werkgeheugen hebben moeite om instructies van een leerkracht uit te voeren. Wanneer een leerkracht hen vraagt…

Wanneer een leerkracht hen vraagt om de lunchtrommel weg te doen, het rekenboek te pakken en deze open te leggen bij pagina 167, dan zullen leerlingen met werkgeheugenproblemen de instructies niet kunnen onthouden en de klas niet kunnen bijhouden. Vanaf het begin lopen ze achter de troepen aan en op het moment dat ze eindelijk de juiste pagina hebben gevonden heeft de leerkracht al een stuk van de uitleg gegeven. Omdat een goed functionerend werkgeheugen zo cruciaal voor het kunnen volgen van instructies en het uitvoeren van taken is, worden deze kinderen makkelijk overspoeld en kunnen ze de neiging hebben het maar op te geven nog voordat ze begonnen zijn. 

Reference: Gathercole et al. (2008). Working Memory Abilities and Children's Performance in Laboratory Analogues of Classroom Activities. Applied Cognitive Psychology, 22; 1019-1037.

Abstract: Laboratory analogues of classroom activities on which children with low working memory skills have been observed to perform very poorly were developed and employed in two studies. In Study 1, 5- and 6-year-old completed one task involving recalling spoken sentences and counting the numbers of words, and another task involving the identification of rhyming words in spoken poems. Poorer performance of low than average working memory children was obtained on the recall measure of both tasks. In Study 2, 5- and 6-year-old children heard spoken instructions involving the manipulation of a sequence of objects, and were asked either to perform the instructions or repeat them, in different conditions. The accuracy of performing but not repeating instructions was strongly associated with working memory skills. These results indicate that working memory plays a significant role in typical classroom activities that involve both the storage and mental manipulation of information. ARTICLE

[ more ]

Hoe leer je?

Het werkgeheugen helpt je om te gaan met beperkingen van welke leerstijl dan ook. Het maakt niet uit of de leerling een beelddenker….

Het maakt niet uit of de leerling een beelddenker is of analytisch denkt en werkt. Een leerstijl verwijst naar de manier waarop een leerling de informatie verwerkt. Waar de een in grote gehelen denkt, heeft de ander het nodig om alle informatie in kleine stukjes te hakken. Dit onderzoek laat zien dat het eigenlijk niet uitmaakt wat de leerstijl is, het meest cruciale is namelijk hoe goed het werkgeheugen functioneert. Leerlingen met een goed werkgeheugen konden zich makkelijk aanpassen of de lesvorm nu wel of niet aansloot bij hun leerstijl.

Reference: Alloway, T.P., Banner, G., & Smith, P. (2010). Working Memory and Cognitive Styles in Adolescents’ Attainment. British Journal of Educational Psychology, 80, 567-581.

Working memory, the ability to store and process information, is strongly related to learning outcomes.The aim of the present study is to extend previous research on early learning and investigate the relationship between working memory, cognitive styles, and attainment in adolescents using both national curriculum tests and teacher-based assessments.A group of 164 13-year-olds from a school in England were recruited.They took tests of working memory and cognitive styles. The school provided the attainment scores.Working memory was found to be the predictor of learning outcomes in English, Maths, and Science, as well as all teacher assessments. There was also a significant interplay between working memory, styles, and attainment. For students with high working memory, their style preference does not impact attainment. Students most at risk were analytics with low working memory as they performed worse in the most subjects.The findings suggest that the interplay between working memory and cognitive styles can be useful in developing suitable interventions to support students. ARTICLE

[ more ]

Powered by Jungle Memory